Warunki korzystania z berlińskiego paszportu rodzinnego

Kto może korzystać z berlińskiego paszportu rodzinnego?

Z berlińskiego paszportu rodzinnego mogą korzystać wyłącznie rodziny zamieszkałe w Berlinie.
Rodzina składa się z relacji rodzice-dziecko lub dziadkowie-wnuk, również z długotrwałą opieką nad dzieckiem.
W przypadku wszystkich zniżek i udziału w loteriach obowiązuje, że z przynajmniej jednym dzieckiem musi być przynajmniej jedno z rodziców lub jedno z dziadków. Zasadniczo wszystkie dzieci / młodzież z rodziny do 17. roku życia włącznie mogą wziąć w nich udział. Niemniej jednak poszczególni organizatorzy ustalają inne ograniczenia wiekowe. Te znajdują się w opisie oferty.
Wszystkie rodziny zamieszkałe w Berlinie mogą korzystać z paszportu rodzinnego niezależnie do swoich dochodów. Dodatkowe oferty dla rodzin o niskich dochodach. Te oznaczone są jako „dodatkowe oferty”. Proszę przeczytać również odpowiednią sekcję, która znajduje się poniżej.

Ważne: Wypełnianie karty paszportu rodzinnego...

Karta paszportu rodzinnego znajduje się w kopercie z tyłu. Informacje na karcie paszportu rodzinnego muszą zgadzać się z informacjami z dokumentów identyfikacyjnych członków rodziny. Poprzez podpis potwierdzasz prawidłowość swoich informacji i jednocześnie akceptujesz niniejsze warunki korzystania (również wydrukowane w paszporcie: s. 231/232). Ponadto obowiązują ogólne warunki handlowe danego dostawcy.

....zawsze zabieraj ze sobą paszport rodzinny!

W przypadku chęci skorzystania z ofert paszportu rodzinnego należy go zawsze okazać. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżek lub wziąć udział w imprezach z loteriami, miej zawsze przy sobie swój paszport rodzinny.

W przypadku loterii noś ze sobą także dowód tożsamości

W przypadku imprez z loteriami i wydarzeń należy pamiętać: przynajmniej jedno z rodziców (dziadków) musi mieć ze sobą paszport rodzinny i dokument tożsamości.
Wylosowane miejsca na imprezy i wydarzenia są przyznawane danej osobie. Przekazywanie ich dalej jest niedozwolone.

„Dodatkowe oferty” dla rodzin o niskich dochodach

Rodziny z niskimi dochodami mogą zarejestrować się w JugendKulturService jako „klienci specjalni”, a następnie mogą korzystać z dodatkowych ofert.
W tym celu należy

 • przedstawić swój paszport berliński (lub odpowiednie dowody tożsamości) lub
 • zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego (zgodnie z §6a BKGG) 
 • i swój aktualny berliński paszport rodzinny.

Dokumenty poświadczające można wysłać do nas za pośrednictwem poczty lub e-maila.
Ochrona danych: Poprzez rejestrację wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas i przetwarzanie Twoich danych, o ile są one konieczne do przetworzenia Twojego zgłoszenia do „Ofert dodatkowych” i do realizacji oraz późniejszego przygotowania tych ofert.

Okres ważności

Karta paszportu rodzinnego jest ważna od 1.1. do 31.12.2020 roku. Różne oferty są ważne tylko przez ograniczony czas. Są one opisane w treści oferty.

Odpowiedzialność

Podczas wydarzeń, wyjazdów itp. nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe. Uczestnictwo odbywa się na własne ryzyko. Rodzice odpowiadają za swoje dzieci.

Aktualność, błędy i zmiany

Opłaty za wstęp i zniżki podane w paszporcie rodzinnym obowiązują z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w cenie.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym paszporcie zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w momencie zakończenia prac redakcyjnych dokładnie sprawdzone. Niemniej jednak nie możemy wykluczyć ewentualnych błędów lub zmian wprowadzonych w późniejszym terminie. Nie możemy zatem ponosić odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji.


Grupa zwierząt: lew, zebra, żyrafa, słoń

Warto wiedzieć

Berliński paszport rodzinny oferuje około 300 indywidualnych zniżek i dodatkowo ponad 200 bezpłatnych wydarzeń, których uczestnicy biorą udział w losowaniach. W 2020 roku oferujemy kilka krótkich wycieczek. Są one zarezerwowane dla rodzin o niskich dochodach lub matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

300 zniżek dla rodziców i dzieci

 • Kupony do odcinania: Te kupony uprawniają do jednorazowego wykorzystania danej oferty. odcinasz dany kupon i oddajesz go w kasie.
 • Wszystkie inne kupony: W tych miejscach wystarczy po prostu okazać kartę paszportu rodzinnego, aby uzyskać zniżkę. o ile nie jest to jednorazowe wydarzenie, oferty te mogą być wykorzystywane wielokrotnie w ciągu roku.

Loterie – bezpłatne wydarzenia wyłącznie dla posiadaczy paszportu rodzinnego

 • Uczestnicy tych wydarzeń zostaną wyłonieni w drodze losowania. Zainteresowane rodziny muszą więc – w odpowiednim czasie przed zamknięciem rejestracji na dane wydarzenie – zarejestrować się online w celu wzięcia udziału w losowaniu.
 • Wszystkie losowania przeprowadzane są za pomocą oprogramowania „feripro”. Dlatego też rejestracje na loterię są możliwe wyłącznie online, tj. potrzebujesz w tym celu komputera z dostępem do Internetu i ważnego adresu e-mail. Rejestracja na loterię możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu polityki prywatności. Informacje można znaleźć pod adresem:www.bfp-berlin.feripro.de/datenschutz.
 • Pod adresem www.bfp-berlin.feripro.de rejestrujesz się jednorazowo za pomocą swoich indywidualnych danych rodzinnych i 15-znakowego kodu paszportu rodzinnego, który można znaleźć na karcie paszportu rodzinnego. Po udanej rejestracji możesz zgłaszać się do końca roku na wszystkie pasujące promocje paszportu rodzinnego, gdy tylko zostaną aktywowane.
 • 1x w miesiącu losowani są uczestnicy promocji paszportu rodzinnego. Masz każdorazowo około 4 tygodnie czasu, aby zarejestrować się na comiesięczne losowania. Miesiące zostaną w związku z tym aktywowane do rejestracji.
 • Uczestnicy krótkich wycieczek zostaną podani około trzy miesiące przed danym terminem podróży.
 • Miejsca, które się zwolniły, będą przez nas na bieżąco rozlosowywane, a zwycięzcy zostaną poinformowani. W przypadku rezygnacji na krótko przed terminem wycieczki (np. z powodu choroby), ostatnie miejsca mogą się zwolnić. W związku z tym możesz zapytać JugendKulturService o wolne miejsce w piątek przed danym wydarzeniem, które następnie w krótkim czasie zostanie przyznane następcy. Numer telefonu: 030-23 55 62-0.
 • Udział osobisty tylko dla członków rodziny: We wszystkich losowanych promocjach mogą brać udział tylko członkowie wpisani do paszportu rodzinnego. Są to maksymalnie dwie dorosłe osoby ze swoimi dziećmi (wnuczętami) – zarówno rodzicami i dziećmi lub dziadkami i wnukami.
 • Wygrane miejsca są powiązane z daną osobą: Przekazywanie ich dalej jest niedozwolone. W przypadku rezygnacji prosimy o informację z odpowiednim wyprzedzeniem, aby inne rodziny jeszcze mogły skorzystać.

O czym należy pamiętać podczas wydarzeń?

 • W przypadku rozlosowanych wydarzeń prosimy o skorzystanie z wygranych miejsc lub o terminową rezygnację w przypadku braku możliwości wzięcia udziału. W ten sposób inne osoby zainteresowane będą miały szansę na wzięcie w nim udziału.
 • W przypadku wydarzeń prosimy trzymać się podanych godzin rozpoczęcia. Dotyczy to w szczególności wyjazdów i podróży.
 • Podczas wydarzeń nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe, wyjazdy itp., uczestnictwo odbywa się na własne ryzyko.

Stan na: 15.11.2019 r.

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen