Warunki i informacje dotyczące użytkowania paszportu superferie

Dla wszystkich zniżek i loterii zawartych w paszporcie superferie obowiązuje:
Wszystkie informacje zawarte w paszporcie superferie zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i dokładnie sprawdzone. Niemniej jednak nie można wykluczyć ewentualnych błędów lub zmian wprowadzonych w późniejszym terminie. Nie możemy zatem przejmować odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji. Podane opłaty za wstęp i zniżki obowiązują z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w cenie. Możliwe jest również (tymczasowe) wyłączenie ofert (na przykład z powodu prac budowlanych). Droga sądowa jest wykluczona.

Zniżki z reguły obowiązują we wszystkie dni (ferii) wydrukowane na karcie na basen w środku paszportu (ferie letnie od 2019 r. do ferii wielkanocnych 2020 r. włącznie). W przypadku innych okresów obowiązywania jest to specjalnie oznaczone.

Paszport superferie jest ważny dla wszystkich zamieszkałych w Berlinie dzieci i młodzieży do 18 roku życia włącznie. Paszport jest podzielony na dwie sekcje, część dla dzieci do ukończenia 11 roku życia i część dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat włącznie. Dzieci i młodzież mogą korzystać wyłącznie z takich zniżek i brać udział w takich loteriach, które znajdują się w ich odpowiednim przedziale wiekowym.
Wyjątek: Zniżki w przekrojowo wydrukowanej części środkowej i karcie na basen są ważne dla wszystkich dzieci i młodzieży do 18 roku życia włącznie!

Pamiętaj, że twoje wklejone do paszportu zdjęcie patrz karta na basen) jest warunkiem wstępnym korzystania z paszportu.

Za pomocą Twojego podpisu oraz, w razie potrzeby, podpisu opiekuna prawnego, na karcie na basen w środku paszportu potwierdzone zostają prawidłowość i kompletność danych osobowych, a jednocześnie za wiążące uznawane są niniejsze warunki użytkowania. Ponadto obowiązują ogólne warunki handlowe danego dostawcy.

Korzystanie ze wszystkich zniżek zawartych w paszporcie i udział w wydarzeniach w przypadku wygranej na loterii odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe podczas wydarzeń, wyjazdów itp.

Ze względu na ilość miejsca i lepszą czytelność użyto wyłącznie formy męskiej. Należy ją rozumieć jaką męską i żeńską formę razem, chyba że wyraźnie określono specjalną grupę ludzi (tylko dla dziewcząt/tylko dla chłopców).

Zniżki – super ceny

Paszport superferie oferuje zniżki na wstęp do indywidualnego wykorzystania (tzw. super ceny).

Super ceny (od s. 35): O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferty obowiązują tylko w dni (ferii) wymienione na karcie na basen i są ważne tylko dla właściciela paszportu superferie. Aby móc korzystać ze wszystkich zniżek należy zawsze mieć ze sobą własny paszport superferie do wylegitymowania się i okazać go przy wejściu / w kasie biletowej z własnej inicjatywy.

  • Nożyczki: Odwiedzaj miejsca i obiekty bezpłatnie jednorazowo lub ze zniżką: Aby to zrobić, musisz wyciąć odpowiednie pole z logo i oddać je w kasie.
  • Bez nożyczek: Odwiedzaj miejsca i obiekty bezpłatnie wielokrotnie lub ze zniżką: W tym celu należy przy kasie okazać odpowiednią stronę.
  • Stempel: W przypadku wydrukowania stempla oferta obowiązuje zgodnie z daną liczbą.

LOTERIE − bezpłatne wydarzenia wyłącznie dla posiadaczy paszportu superferie

Wszystkie losowania przeprowadzamy za pomocą oprogramowania „feripro”. Poszczególne loterie zostaną aktywowane z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danych ferii na portalu www.sfp-berlin.feripro.de . Rejestracje na loterie są możliwe wyłącznie online, tj. Ty lub Twoi rodzice potrzebujecie w tym celu komputera z dostępem do Internetu i ważnego adresu e-mail! Należy również pamiętać, że w wielu bibliotekach można bezpłatnie skorzystać z Internetu.
Jeśli będziesz miał problemy, skontaktuj się z nami: Chętnie pomożemy i wspólnie znajdziemy rozwiązanie (dane kontaktowe: patrz Impressum M32).

Bony na loterię (s. 5-33): Uczestnictwo w loteriach możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu polityki prywatności. Można ją znaleźć pod adresem: www.sfp-berlin.feripro.de/datenschutz. Miejsca na dane wydarzenie zostaną wyłonione w drodze losowania. Udział w losowanych wydarzeniach w przypadku wygranej może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców i akceptacją warunków uczestnictwa.

Prosimy, byś zawsze rejestrował się na stronie www.sfp-berlin.feripro.de w danym terminie rejestracji wskazanym w paszporcie. Po nim loterie te nie będą już dostępne. Prosimy również koniecznie przestrzegać naszych uwag odnośnie loterii znajdujących się na str. 4 (część dla dzieci i młodzieży). Twój osobisty kod znajdziesz na rozkładanym bilecie na basen w środku paszportu.

Polityka prywatności przy nawiązaniu kontaktu:
Jeśli kontaktujesz się z nami przez telefon, e-mail bądź faks, w celu odpowiedzenia na Twoje pytanie lub realizacji Twojej sprawy, musimy zapisać i przetworzyć Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie). Nie przekazujemy Twoich danych innym osobom! Pozostałe informacje znajdziesz w naszym oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności na stronie www.jugendkulturservice.de/de/datenschutz/

Dalsze uwagi:

  • Prosimy zwrócić uwagę na poszczególne terminy rejestracji na wakacyjne loterie (ferie letnie część 1-3, ferie jesienne, ferie świąteczne, ferie zimowe, ferie wielkanocne).
  • Nie wszystkie loterie są aktywowane w tym samym czasie. Ze względów organizacyjnych podzieliliśmy ferie letnie na trzy części. Od jesiennych ferii obowiązują następujące warunki: Około miesiąc przed rozpoczęciem danych ferii zostanie aktywowana odpowiednia loteria
  • Po losowaniu każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od nas wiadomość e-mail z informacją, do którego zdarzenia/zdarzeń został przydzielony i gdzie znajduje się na liście oczekujących. W przypadku przydzielenia, żądane uczestnictwo musi koniecznie zostać potwierdzone w określonym przedziale czasowym za pomocą przycisku potwierdzenia w wejściówce na wydarzenie. W przeciwnym razie musimy uznać, że nie jesteś zainteresowany uczestnictwem. Po upływie terminu odpowiedzi niepotwierdzone rejestracje zostaną usunięte, a miejsca zostaną przyznane dzieciom i/lub młodzieży z listy oczekujących.
  • Rada: Twoja szansa na „dostanie się”
    W razie potrzeby zwolnione miejsca będą przez nas na bieżąco aktualizowane, a zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie. W przypadku rezygnacji na krótko przed terminem wycieczki (np. z powodu choroby), od czasu do czasu ostatnie miejsca mogą się zwolnić. W związku z tym możesz zapytać drogą telefoniczną JugendKulturService o ewentualne wolne miejsce na trzy dni przed danym wydarzeniem, które następnie w krótkim czasie zostanie przyznane następcy. Numer telefonu: 030-23 55 62-0. W takim przypadku z reguły informujemy również o wolnych miejscach za pośrednictwem Facebooka i Twittera. Oczywiście nie możemy tego zagwarantować!
  • Rada: Loterie typu joker: Najprawdopodobniej w okresie ważności paszportu superferie będziemy oferować różne, jednorazowe loterie na specjalne wydarzenia. Są to nasze loterie typu joker, które nie zostały jeszcze ustalone w momencie zakończenia prac redakcyjnych nad paszportem i dlatego nie mogą pojawić się w wydrukowanym paszporcie. „Jokery”, tak jak wszystkie inne loterie, znajdziesz pod adresem www.sfp-berlin.feripro.de.
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen