Informacje odnośnie karty berlinpass

Dzięki karcie berlinpass mieszkańcy miasta, którzy mają bardzo niskie dochody, otrzymują wstęp na wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne po obniżonej cenie. Paszport o wielkości karty kredytowej otwiera dostęp do licznych wydarzeń i obiektów w mieście. Ponadto razem z kartą berlinpass otrzymujesz ulgowy bilet miesięczny – bilet Berlin-Ticket S na komunikację miejską BVG i kolej miejską

Kto może otrzymać kartę berlinpass?

Na wniosek kartę berlinpass otrzymają wszystkie osoby, których główne miejsce zamieszkania znajduje się w Berlinie i które otrzymują następujące świadczenia:

  • zasiłek dla bezrobotnych II lub zasiłek socjalny (Hartz IV) zgodnie z SGB II
  • pomoc społeczną
  • zasiłek dla osób starszych
  • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do zarobkowania zgodnie z SGB XII
  • świadczenia zgodnie z Ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl
    oraz członków pozostających we wspólnym gospodarstwie osoby otrzymującej zasiłek (członków rodziny)

Gdzie można dostać kartę berlinpass?

Kartę berlinpass wydają Urzędy Spraw Obywatelskich należące do Urzędów Dzielnicowych. Osoby ubiegające się o azyl otrzymują je w Centrali ds. osób ubiegających się o azyl (ZLA). Więcej informacji pod adresem:
www.berlin.de/buergeramt
www.berlin.de/lageso/soziales/asyl/index.html

Jak długo ważna jest moja karta berlinpass?

Karta berlinpass jest ważna tak długo, jak długo ważna jest dana decyzja o przyznaniu świadczeń, czyli sześć miesięcy (Hartz IV) lub dwanaście miesięcy. Następnie może ona zostać jeszcze maksymalnie dwukrotnie przedłużona za okazaniem nowej decyzji o przyznaniu świadczeń. Wtedy otrzymujesz nową kartę berlinpass.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wydania karty berlinpass potrzebujesz decyzji z centrum pracy lub opieki społecznej o przyznaniu świadczeń oraz fotografii paszportowej. Oprócz tego musisz też przedłożyć swój dowód tożsamości lub paszport. Każdy, kto otrzymuje świadczenia w ramach Ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl musi przedstawić swój ważny dokument pobytu.

Bilet Berlin-Ticket S Berlińskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego BVG oraz S-Bahn Berlin GmbH

Wraz z kartą berlinpass otrzymujesz bilet Berlin-Ticket S we wszystkich punktach sprzedaży BVG i S-Bahn. Bardziej szczegółowe informacje na temat ważności i kosztów biletu można znaleźć na stronie internetowej www.bvg.de oraz www.s-bahn-berlin.de

Szczegółowe informacje odnośnie karty berlinpass można znaleźć na stronie berlin.de pod adresem:
www.berlin.de/sen/soziales/sicherung/berlinpass/index.html

JugendKulturService ...

... informuje w imieniu Administracji Senackiej ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych o karcie berlinpass i jest ponadto odpowiedzialny za zestawienie korzyści z niej wynikających.

Instytucje, które chcą zaoferować zniżki posiadaczom karty berlinpass, mogą skontaktować się z nami poprzez poniższy adres e-mail: berlinpass@jugendkulturservice.de

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen