Süper tatil pasosu eğitim ve katılım paketinde

Temel ön koşullar:
Prensip olarak sosyal ve kültürel katılım kapsamında süper tatil pasosunun masrafları, çocuklar veya aileleri

 • SGB II (işsizlik parası II, sosyal yardım),
 • SGB XII (sosyal destek), 
 • Mülteci Yardım Kanunu 
 • ya da çocuk katkısı ve/veya kira yardımı alıyorlarsa Berlinli çocuklar ve gençler için 18 yaşını tamamlayana kadar karşılanabilir.

Yetkili birim ilgili hizmet noktalarıdır (İş Merkezi, Sosyal Yardım Dairesi, Mülteciler İçin Merkezi Yardım Birimi, Kira Yardımı Birimi).

1.8.2019 itibarıyla yeni prosedür:
1 Ağustos 2019'dan itibaren katılım faaliyetleri hak sahibine nakdi yardım olarak sunulmaktadır. (Hizmet sağlayıcıya doğrudan ödeme kaldırılmıştır.) Sosyal ve kültürel katılım yardımları için artık ayrıca başvuru yapılmayacak olup, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren SGB II, SGB XII ve AsylbLG uyarınca sunulan yardımlara yapılan başvuruyla birlikte prensip olarak bunlara da başvuru yapılmış kabul edilecektir.

Masrafların karşılanması için hak sahibinin bir faaliyete katılmak için uygun bir ispat ibraz etmesi yeterlidir. Bu ispat, isim ve adresin yanı sıra sunulan aktivite ve bununla ilişkili masrafı da içermelidir. Süper tatil pasosu kültürel katılım kapsamında özel bir teklif olarak kabul edilir ve hizmet noktalarınca tanınır. Dolayısıyla, pasonun satın alma makbuzu ispat yerine geçer. Artık katılım masraflarınızı bütün onay süresi boyunca kanıtlama fırsatına sahipsiniz. Başvuru ve katılım faaliyeti arasında zamansal bir ilişki olmasına gerek yoktur.

Yardım olarak, tüm onay dönemi boyunca aylık 15,00 avro tutarında sabit bir tutar verilir. Gerçek maliyetlerin tutarı ve katılım faaliyetinin süresi artık önemli değildir.

Detaylı bilgileri Eğitim ve Katılım Paketi broşüründe bulabilirsiniz (PDF, 90 KB).

İki temel yardım alma seçeneği:
Yardım alma hakkına sahip her kişi tüm satış noktalarından 9 Euro karşılığında 1 süper tatil pasosu satın alabilir.

 1. Seçenek: henüz bir yardım ödemesi yok
  Henüz başka hiçbir sosyal ve kültürel katılım aktivitesi (örn. spor kulübü, gençlik sanat okullarının teklifleri) için ispat sunulmadıysa, ilgili hizmet noktasının satın alma makbuzu veya fişi ispat olarak ibraz edilmelidir. Kontrol ve onayın ardından, onay süresinin tamamına yönelik bir tutar için yardım ödemesi gerçekleştirilir.

 2. Seçenek: halihazırda devam eden yardım ödemesi
  Yardım alma hakkına sahip kişi sosyal ve kültürel katılımın başka aktiviteleri nedeniyle önceden yardım ödemesi aldıysa veya her ay alıyorsa, süper tatil pasosunun satın alımı bu yardımlar kapsamında karşılanır. İlave bir ödeme gerçekleştirilmez.

Kira yardımı alanlar Eğitim ve Katılım yardımları için daha sonra kira yardımı başvurusu ile birlikte başvururlar. Burada kira yardımı başvurusu için ilave bir doküman (PDF, 95 KB) hazırlanmıştır.

Çocuk katkısı alınması durumunda şu geçerlidir:

 1. Öncelikle "Eğitim ve Katılım yardımları başvurusunu" doldurmanızı rica ederiz.
  Sizin için önceden hazırlamış olduğumuz başvuru formunu buradan indirip yazdırabilirsiniz:
  Çocuk katkısı ve/veya kira yardımı (§6 BKGG) kapsamında yardım alanlar için basitleştirilmiş prosedür başvurusu (PDF, 211 KB)

  Sizin ve çocuğunuzun/çocuklarınızın kişisel bilgilerinin yanı sıra SGB II, SGB XII veya AsylbLG uyarınca başvurularda C  kısmında "Sosyal, kültürel ve sportif hayata katılım" işaretlenmeli, "süper tatil pasosu" etkinliği ve Fiyat 9 EUR girilmelidir. BKGG uyarınca başvuruda bu bölüm 3. sayfada başlar.
  Hizmet sağlayıcının adı ve adresi şöyledir: JugendKulturService gGmbH, Obentrautstr. 55, 10963 Berlin.
  İlk çocuk için tüm bu girişleri sizin için önceden yaptık. Diğer çocuklar için bu bilgileri devralabilirsiniz.

 2. Ardından doldurulan başvuru çocuğun ilgili bölgedeki yetkili Kira Yardımı Birimine ulaştırılır. Başvurunun burada kontrol edilmesi ve onaylanması gerekir.

 3. Hizmet noktasında süper tatil pasosu satın alındığına dair bir makbuz veya belge ibraz edilerek satın alma ücretinin iadesi alınabilir. Makbuzu veya belgeyi doğrudan başvuru yaparken de verebilirsiniz. İadenin ancak hizmet noktasının onayı gerçekleştikten sonra gerçekleşeceğini unutmayın. Dolayısıyla, başvuru yapmadan önce pasoyu satın almak isterseniz önceden ödeme yapmanız gerekir.

Eğitim ve katılım paketi hakkında daha fazla bilgi
Tüm formlar ve beyanlar

Çalışma saatlerimiz:
Pa-Ça saat 9-16, Pe saat 9-18 ve Cu saat 9-14.

Passen Sie den Datenschutzhinweis entsprechend der eingesetzten Techniken an.

Prüfen Sie außerdem, ob ohne Zustimmung tatsächlich keine externen Ressourcen aufgerufen werden und beachten Sie, dass eigene Ergänzungen nicht automatisch blockiert werden. Informationen zu Cookies und wie Sie diese deaktivieren, finden Sie unter https://dev.weblication.de/dev/blog/base-cookies.php

Falls der Hinweis nicht benötigt wird, können Sie ihn über die Projektkonfiguration deaktivieren oder anders einblenden.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. XXX, XXX, und XXX welche dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen