Veri koruma beyanı

1. Bir bakışta veri koruma

Genel açıklamalar

Aşağıdaki açıklamalar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinize ne olduğu hakkında basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, şahsen teşhis edilebilmenizi sağlayabilen verilerdir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgiye, bu metnin altında belirtilen veri koruma beyanımızdan ulaşılabilir.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Kendisinin iletişim bilgilerini bu web sitesinin künye sayfasında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl toplarız?

Verileriniz bir yandan bizimle paylaşmanız dolayısıyla toplanır. Bunlar örn. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde IT sistemlerimiz aracılığıyla otomatik olarak toplanır. Bunlar özellikle teknik verilerdir (örn. İnternet tarayıcı, işletim sistemi veya sayfayı ziyaret saati). Bu veriler, web sitemize girdiğinizde otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne amaçla kullanırız?

Verilerin bir kısmını, web sitemizin sorunsuz hizmet sunabilmesi için toplarız. Diğer veriler, kullanım davranışlarınızı analiz etmek için kullanılır.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Kaydedilen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında dilediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Bu ve veri korumayla ilgili diğer sorular için dilediğiniz zaman künyede belirtilen adres aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bununla birlikte, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkına da sahipsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere veri koruma beyanındaki "İşlemenin sınırlandırılması hakkı" başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışlarınız istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu, özellikle çerezler ve analiz programları aracılığıyla gerçekleşir. Gezinme davranışlarınızın analizi prensip olarak anonim yapılır; gezinme davranışı dolayısıyla kimliğinize ulaşılamaz. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. İtiraz seçenekleri hakkında bu veri koruma beyanında bilgilendirilirsiniz.

2. Genel açıklamalar ve yükümlülük bilgileri

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını oldukça ciddiye alır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma yönetmelikleri ile bu veri koruma beyanına uygun şekilde ele alırız.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, farklı kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, şahsen teşhis edilebilmenizi sağlayabilen tüm verilerdir. Mevcut veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları hangi amaçla kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternette veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişim esnasında) güvenlik açıklarına sahip olabileceğini bildirmek isteriz. Verilerin, üçüncü tarafların erişimine karşı eksiksiz bir şekilde korunması mümkün değildir.

Sorumlu makamla ilgili açıklamalar

Bu web sitesindeki verilerin işlenmesinden sorumlu makam:

JugendKulturService gGmbH
Obentrautstr. 55
10963 Berlin

Telefon: 030 235562-0
E-posta: info@jugendkulturservice.de

Sorumlu taraf, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri vs.) işlenme amacı ve vasıtası hususunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren, gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleme rızanızı iptal etme

Birçok veri işleme adımı, sadece açık rızanız alındıktan sonra mümkün olur. Halihazırda verilmiş bir rızayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile kısa bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleşmiş veri işlemelerinin hukuka uygunluğu, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz hakkı (GVKY Md. 21)

Veri işleme GVKY Md. 6 Par. 1 Be. e veya f temelinde gerçekleşiyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden ötürü kişisel verilerinizin işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahip olursunuz; aynısı, bu hükümlere dayalı bir profil çıkarma için de geçerlidir. İşlemenin yasal dayanağı bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtirazda bulunduğunuzda, işleme için çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır gelen zorlayıcı meşru sebepler olduğunu ispatlayamadıkça veya işleme yasal hakların uygulanması, savunulması ya da talep edilmesine hizmet etmedikçe, söz konusu kişisel verilerinizi artık işlemeyiz (GVKY Md. 21 Par. 1 uyarınca itiraz).

Verileriniz doğrudan reklam uygulaması için işleniyorsa, söz konusu kişisel verilerinizin bu tür bir reklam için işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahip olursunuz; aynısı, böyle bir doğrudan reklamla ilintili profil çıkarma için de geçerlidir. İtirazda bulunduğunuzda, kişisel verileriniz artık doğrudan reklam amacıyla kullanılmaz (GVKY Md. 21 Par. 2 uyarınca itiraz).

Yetkili denetim makamına şikayet etme hakkı

GVKY ihlali vakalarında mağdurun, özellikle kalıcı ikametinin, iş yerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bağlı olduğu üye ülkenin denetim makamına şikayet etme hakkı bulunur. Şikayet etme hakkı, diğer herhangi bir idari veya yasal yola halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Rızanız veya sözleşmenin yerine getirilmesi temelinde otomatik olarak işlediğimiz verileri standart ve bir makine tarafından okunabilir formatta kendinize veya üçüncü taraflara taşıma hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya iletilmesini isterseniz, bu sadece teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik gerekçesiyle ve sizin site operatörü olarak bize gönderdiğiniz örneğin siparişler veya talepler gibi gizli içeriklerin aktarımını korumak amacıyla SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, "http://" tarayıcı adresinin "https://" şeklinde değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirildiğinde, bize aktardığınız veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi edinme, engelleme, silme, itiraz

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde, dilediğiniz zaman kaydedilmiş kişisel bilgileriniz, bunların kökeni ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme ve gerektiğinde bu bilgilerin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi hakkına her zaman sahipsiniz. Bu ve kişisel verilerle ilgili diğer sorular için dilediğiniz zaman künyede belirtilen adres aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İşlemenin sınırlandırılması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman künyede belirtilen adres aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz. İşlemenin sınırlandırılması hakkı şu durumlarda oluşur:

  • Kaydettiğimiz kişisel verilerin doğruluğunu reddettiğinizde, prensip olarak bunu kontrol etmek için süreye ihtiyacımız olur. Kontrol süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verileriniz yasa dışı bir şekilde işlendiyse / işleniyorsa, silme yerine veri işlemenin sınırlandırılmasını isteyebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyaç duymuyorsak ancak siz yasal hakların uygulanması, savunulması veya talep edilmesi için bunlara ihtiyaç uyuyorsanız, silme yerine kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkına sahipsiniz.
  • GVKY Md. 21 Par. 1 uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınızla bizimkiler arasında bir denge olmalıdır. Kimin çıkarlarının ağır bastığı belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırladığınızda, bu veriler -kaydedilmeleri dışında- yalnızca sizin rızanızla veya yasal hakların uygulanması, savunulması ya da talep edilmesi veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Avrupa Birliği ya da üye bir devletin önemli kamu yararı gerekçeleriyle işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz

Açık bir şekilde talep edilmemiş reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi amacıyla, künye zorunluluğu çerçevesinde yayınlanmış irtibat verilerinin kullanılmasına, işbu yazıyla itiraz edilir. Sayfaların operatörleri, istenmeyen reklam bilgilerinin örn. spam postalar aracılığıyla gönderilmesi durumunda, etkili hukuki adımları atma hakkını saklı tutar.

3. Veri koruma görevlisi

Yasal olarak şart koşulmuş veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atamış bulunmaktayız.

JugendKulturService gGmbH
Obentrautstr. 55
10963 Berlin

Telefon: [veri koruma görevlisinin telefon numarası]
E-posta: datenschutz@jugendkulturservice.de

4. Web sitemizde veri toplama

Çerezler

İnternet sayfaları kısmen çerezleri kullanır. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmemize yardımcı olur. Çerezler, bilgisayarınızda dosyalanan ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır.

Bizim kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri"dir. Bunlar, ziyaretiniz sona erer ermez silinir. Diğer çerezler, siz silene kadar cihazınızda kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyarette tarayıcınızı tekrar tanımamıza yardımcı olur.

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi hakkında bilgilendirilecek ve tarayıcılara sadece istediğinizde izin verecek, çerezlerin kabulünü belirli durumlarda veya genel olarak reddedecek ve tarayıcının kapatılması sırasında çerezler otomatik silinecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecinin uygulanması veya tarafınızca istenen belirli işlevlerin (örn. alışveriş sepeti işlevi) hazırlanması için gerekli olan çerezler, GVKY Md. 6 Par. 1 Be. f esas alınarak kaydedilir. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik açıdan hatasız ve en iyi şekilde hazırlanması amacıyla çerezlerin kaydedilmesi konusunda haklı bir çıkara sahiptir. Başka çerezlerin (örn. gezinme davranışlarınızın analizine yönelik çerezler) kaydedilmesi halinde, bunlar veri koruma beyanında ayrıca ele alınır.

Sunucu kayıt dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak aktardığı sunucu kayıt dosyalarında bilgileri otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bunlar:

  • Tarayıcı tipi ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişim sağlayan bilgisayarın adı
  • Sunucu talebinin saati
  • IP adresi

Bu verilerin başka veri kaynaklarıyla birleştirilmesi mümkün değildir.

Bu veriler GVKY Md. 6 Par. 1 Be. f esas alınarak toplanır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik açıdan hatasız gösterimi ve optimizasyonu bakımından haklı bir çıkara sahiptir - bunun için sunucu kayıt dosyalarının toplanması gerekir.

E-posta, telefon veya telefaks aracılığıyla gerçekleştirilen talepler

Bizimle e-posta, telefon veya telefaks aracılığıyla irtibata geçmek istediğinizde, talebinizle birlikte bu talepten kaynaklanan tüm kişisel veriler (ad, talep) isteğinizin işleme alınması amacıyla tarafımızdan kaydedilir ve işlenir. Bu verileri rızanız dışında paylaşmayız.

Şayet talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilintiliyse veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekliyse, bu veriler GVKY Md. 6 Par. 1 Be. f esas alınarak toplanır. Diğer bütün durumlarda işleme sizin rızanıza (GVKY Md. 6 Par. 1 Be. a) ve / veya bize yöneltilen taleplerin etkili bir şekilde ele alınmasına yönelik haklı çıkarımız söz konusu olduğundan, haklı çıkarlarımıza (GVKY Md. 6 Par. 1 Be. f) dayanır.

Tarafınızdan iletişim talebi yoluyla bize gönderilen veriler, siz silinmesi talebinde bulunana, kayıt rızanızı iptal edene veya veri kaydetme amacı ortadan kalkana kadar (örn. isteğinize yönelik işlem tamamlandığında) tarafımızdan saklanır. Zorunlu yasal hükümler -özellikle yasal saklama süresi- etkilenmez.

5. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bültene abone olmak isterseniz, e-posta adresinize ve verdiğiniz e-posta adresinin size ait olup olmadığını ve size bülten gönderilmesini onaylayıp onaylamadığınızı denetlememizi sağlayacak bilgilere ihtiyacımız olur. Başka veri toplanmaz veya sadece gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri sadece talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Bülten kayıt formunda belirtilen verilerin işlenmesi sadece rızanız esas alınarak toplanır (GVKY Md. 6 Par. 1 Be. f). Verilerin ve e-posta adresinin kaydedilmesine ve bülten gönderimi için kullanılmasına ilişkin rızanızı dilediğiniz zaman bültendeki "aboneliği sonlandır" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleşmiş veri işlemelerinin hukuka uygunluğu, iptalden etkilenmez.

Bülten gönderimi için bize vermiş olduğunuz verileriniz bülten aboneliğinizi sonlandırana kadar kaydedilir ve bülten aboneliği sonlandırıldığında silinir. Başka amaçlara yönelik olarak tarafımızdan kaydedilmiş olan veriler bundan etkilenmez.

6. Eklentiler ve araçlar

OpenStreetMap

"Yol tarifi" menü öğesi altında OpenStreetMap Foundation (OSMF) aracılığıyla Open Data Commons Open Database Lisansı (ODbL) temelinde sunulan bir OpenStreetMap haritası bölümü kullanılır. Veri aktarımı, OpenStreetMap veri koruma hükümleri ve kullanım koşulları uyarınca gerçekleşir: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Google Web Fonts

Bu sayfa, Google tarafından hazırlanan ve web fontları denilen yazı tiplerinin standart gösteriminden faydalanır. Bir sayfa ziyaret edildiğinde, tarayıcınız gerekli web fontlarını tarayıcı ön belleğine yükleyerek, metinlerin ve yazı tiplerinin doğru gösterilmesini sağlar.

Bu amaç doğrultusunda kullandığınız tarayıcı, Google sunucularıyla bağlantı kurmalıdır. Bu sayede Google, IP adresiniz üzerinizden web sitemizin ziyaret edildiğine dair bilgi edinir. Google Web Fonts kullanımı, çevrim içi tekliflerimizin standart ve uygun şekilde gösterilmesi menfaatiyle gerçekleşir. Bu da GVKY Md. 6 Par. 1 Be. f temelinde haklı bir çıkara dayanır.

Tarayıcınız web fontlarını desteklemiyorsa, bilgisayarınızdaki standart bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Fonts hakkında ayrıntılı bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq adresini ziyaret edebilir veya Google veri koruma beyanına göz atabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Ödeme hizmeti sağlayıcılar ve aracılar

PayPal

Web sitemizde diğerlerinin yanı sıra PayPal ödeme hizmetini sunarız. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Avrupa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg'dur (bundan sonra "PayPal" olarak anılacaktır).

PayPal ile ödeme seçeneğini seçerseniz, girdiğiniz ödeme verileri PayPal'a iletilir.

Verilerinizin PayPal'a iletimi GVKY Md. 6 Par. 1 Be. a (rıza) ve GVKY Md. 6 Par. 1 Be. b (sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme) temelinde gerçekleşir. Veri işlemeyi dilediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal işlemi, geçmişte gerçekleştirilen veri işlemelerinin geçerliliğini etkilemez.


Passen Sie den Datenschutzhinweis entsprechend der eingesetzten Techniken an.

Prüfen Sie außerdem, ob ohne Zustimmung tatsächlich keine externen Ressourcen aufgerufen werden und beachten Sie, dass eigene Ergänzungen nicht automatisch blockiert werden. Informationen zu Cookies und wie Sie diese deaktivieren, finden Sie unter https://dev.weblication.de/dev/blog/base-cookies.php

Falls der Hinweis nicht benötigt wird, können Sie ihn über die Projektkonfiguration deaktivieren oder anders einblenden.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. XXX, XXX, und XXX welche dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen