Impressum

Informacje zgodne z §5 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach):

JugendKulturService gGmbH
Obentrautstr. 55
10963 Berlin

Reprezentowane przez:

Kierownictwo:
Doris Weber-Seifert
Gunnar Güldner

Kontakt:

Telefon: 030 235562-0
Telefaks: 030 235562-20
e-mail: info@jugendkulturservice.de

Wpis w rejestrze:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Berlin-Charlottenburg
Numer rejestracyjny: HRB 45810
JugendKulturService to spółka użyteczności publicznej z ograniczoną odpowiedzialnością klubu młodzieżowego Berliner Jugendclub e.V.

Podatek obrotowy:

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27 a Ustawy o podatku obrotowym:
DE 153663008

Podmiot odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV (niemieckiego Dziennika Ustaw i Rozporządzeń):

Ute Nennecke
Gunnar Güldner
JugendKulturService gGmbH
Obentrautstr. 55
10963 Berlin

Niniejsze Impressum obowiązuje również nasze profile na następujących stronach mediów społecznościowych:

  • https://www.facebook.com/JugendKulturService
  • https://twitter.com/jks_berlin
  • https://jugendkulturservice.tumblr.com/
  • https://instagram.com/jugendkulturservice
  • https://soundcloud.com/jugendkulturservice
  • https://vimeo.com/jksberlin

Projekt, układ, wdrożenie z wykorzystaniem CMS Weblication
Margarete Eisele, eiseledesign

Niniejsza strona jest hostowana przez krajowy program jugendnetz-berlin.de.

Sieć młodzieżowa Jugendnetz Berlin

Rozwiązywanie sporów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na niezgodną z prawem działalność.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu stwierdzenia określonego naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia danych naruszeń natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych witryn internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treści powiązanych stron odpowiedzialny jest zawsze dany dostawca lub operator stron internetowych. Powiązane strony zostały w momencie łączenia sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych. W momencie łączenia nie wykryto treści niezgodnych z prawem.

Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszeń prawnych niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i prace zamieszczone na tych stronach, tworzone przez operatorów stron internetowych podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, adaptacja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Materiały do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treść z tej strony nie została stworzona przez operatora, przestrzega się praw autorskich stron trzecich. Jako takie są identyfikowane w szczególności treści stron trzecich. Gdybyś jednak mimo tego dostrzegł naruszenie praw autorskich, to uprzejmie prosimy o odpowiednią informację. Po ujawnieniu naruszeń prawnych niezwłocznie usuniemy tego typu treści.

Ochrona danych

Naszą politykę prywatności można znaleźć tutaj: Ochrona danych


 

Passen Sie den Datenschutzhinweis entsprechend der eingesetzten Techniken an.

Prüfen Sie außerdem, ob ohne Zustimmung tatsächlich keine externen Ressourcen aufgerufen werden und beachten Sie, dass eigene Ergänzungen nicht automatisch blockiert werden. Informationen zu Cookies und wie Sie diese deaktivieren, finden Sie unter https://dev.weblication.de/dev/blog/base-cookies.php

Falls der Hinweis nicht benötigt wird, können Sie ihn über die Projektkonfiguration deaktivieren oder anders einblenden.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. XXX, XXX, und XXX welche dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen